Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Communicatie met publiek en donateurs

Bezoeken

Ton Korsten-Korenromp, de voorzitter, heeft in februari en augustus 2015 bezoeken van drie weken gebracht aan Mpongwe. Zij was in februari aanwezig bij de selectiegesprekken van de nieuwe guesthouse manager en de accountant. Bij het tweede bezoek was tevens de penningmeester van GKMT Thei Meulenberg aanwezig.

Communicatie via email en telefoon

De stichting in Mpongwe en hiermee ook Mpongwe township, beschikt sinds oktober 2008 over email en internet. Het is nog steeds het eerste en enige internetcafé in de wijde omgeving. Het dichtstbijzijnde internetcafé ligt in Luanshya, op een afstand van een uur rijden. Echter in de tweede helft van 2015 heeft heel Zambia te kampen gekregen met het uitvallen van de elektriciteit en verliep het email verkeer moeizamer dan we gewend waren. Toch was er bijna dagelijks email contact en wekelijks een Skype contact met de bouwkundige. Ook is er sms contact tussen de stichting in Nederland en de stichting in Mpongwe. Maandelijks wordt een inhoudelijk en financieel rapport gemaild van alle projecten naar het bestuur in Nederland. Het uitvoerende comité in Mpongwe houdt kantoor in de laatst gebouwde vleugel van het guesthouse.

Communicatie met achterban

De stichting vindt het belangrijk om haar contact met de achterban en belanghebbenden goed te onderhouden en uit te breiden. Belanghebbenden zijn alle donoren, subsidiegevers en samenwerkingspartners.

Subsidiegevers die een aanvulling geven op de ingezamelde gelden, zoals Wilde Ganzen en Cordaid ontvangen uitgebreide rapportageverslagen volgens de formats (financiële en inhoudelijke criteria) van deze organisaties. Naar grote donoren worden deze formats ook aangehouden.

In 2015 zijn er geen klachten binnengekomen van welke aard dan ook. In 2016 willen wij actief aandacht besteden aan klachten (incl. klachtenprocedure) en ideeën, opmerkingen en wensen van belanghebbenden en donoren.

De stichting heeft in 2015 verschillende activiteiten ondernomen en daarmee een grote achterban bereikt. Zij heeft meegedaan aan Fietsen Scoort, Cordaid Social Adventure en de prijsvraag voor het beste Particuliere Initiatief van het jaar van Wilde Ganzen. Via Facebook, Twitter en de website werden donoren, instellingen en oud-studenten, vrienden en familie aangespoord om op onze projecten te stemmen.

Donoren worden op verschillende manieren betrokken bij en geïnformeerd over de activiteiten van de stichting, onder meer door het versturen van bedankbrieven, nieuwsbrieven en jaarverslagen(per post of per email al naar gelang de voorkeur).

Verder zijn de website van de stichting en Facebook een belangrijk middel om geïnteresseerden te informeren over de stichting. Er is een aparte link voor sponsoren en subsidiegevers op de website. Sponsoren en subsidiegevers krijgen de vraag of ze een link of vermelding op de website willen. Hiervan maken op dit moment twaalf organisaties gebruik. Het jaarverslag en de nieuwsbrieven zijn voor iedereen ook toegankelijk op de website.

Het jaarverslag wordt per email verstuurd naar alle donoren.

Een overzicht van alle jaarverslagen vindt u hier.

Onze social-media communicatie middelen:
      Facebook       Twitter       Youtube       Flickr      

Beleidsplan 2014-2017

ANBI

ANBI logo

In het kader van de ANBI verlangt de overheid (vanaf 1 januari 2014) dat een aantal gegevens via internet bekend wordt gemaakt. Wat betreft de Stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ zijn deze gegevens te vinden in de jaarverslagen en het beleidsplan, die u op deze site kunt vinden. Zie voor verwijzingen het meest recente Jaarverslag 2013.

Stichtingen

In Nederland:
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst - GKMT
KvK-nummer 14074683
Fiscaal nummer 811113905
Dorpstraat 16; 6454AG Jabeek
[email protected]

In Zambia:
Give the Children of Mpongwe a Future - GCMF
Registration number ORS/102/96/12
PO Box 14 / Plot 5, 6, 13 Machya Road; Mpongwe

Meer details vindt u in het Jaarverslag 2013 onder:

  • De bestuurssamenstelling met namen:
    • In Nederland: zie hoofdstuk 5.1; pagina 14
    • In Zambia: zie hoofdstuk 5.2; pagina 15
  • Het beleidsplan: zie boven
  • Het beloningsbeleid: zie beleidsplan
  • De doelstelling: zie hoofdstuk 3 (pagina 7 e.v.)
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie hoofdstuk 6
  • Een financiële verantwoording: zie hoofdstuk 10

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen 640, en gecontroleerd door accountantskantoor J.J.G. Wilms.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie