Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Project IBALA

IBALA header

Het IBALA project biedt trainingsprogramma’s aan lokale kleinschalige boeren met als doel om duurzame organische landbouw te promoten. Momenteel volgt een 40-tal boeren het programma dat geleid wordt door twee Zambiaanse leraren. IBALA wordt vanaf 2013 aangeboden in het GKVTC en in Ibenga.

Visie

Een gezonde en duurzame leefomgeving door praktische training in organische landbouw aan lokale kleinschalige boeren.

Missie

De kinderen van Mpongwe een toekomst geven door middel van ontwikkeling, empowerment en training van hun ouders met verhoogde voedselzekerheid als doel.

Maatschappelijke waarde

Met name in de rurale gebieden van Zambia is het werkloosheidcijfer hoog. De mensen zitten echter niet stil. Vrijwel ieder gezin praktiseert kleinschalige landbouw voor zelfonderhoud op een stuk grond van wisselende grootte. Hierop wordt voornamelijk maïs verbouwd.

Door het beperkte aantal gewassen en de conventionele methodes, is de vruchtbaarheid van de grond laag geworden en zijn de boeren in grote mate afhankelijk van input als kunstmest. Het komt vaak voor dat zaden gekocht en geplant worden, maar dat vervolgens niet genoeg geld over is voor kunstmest. Het aangeplante veld levert weinig tot niets op en dit heeft weer als gevolg dat een gezin geen geld en geen eten heeft tijdens het droge seizoen. Het behoeft geen wetenschappelijk onderzoek dat kinderen met een lege maag minder goed presteren op school.

Ibala chickenfarm

Bij organische landbouw is de financiële input laag. Er wordt gewerkt aan soil fertility rebuilding door middel van zelfgemaakt compost en de boeren worden aangemoedigd te werken met open polinated varieties en croprotation. Hierdoor wordt de financiële input op den duur zelfs nul. Deze input wordt vervangen door tijd en werk en van beide is er geen gebrek. De kans op een mislukte oogst neemt hierdoor af en voedselzekerheid toe.

Naast opleiding en training helpt IBALA de boeren met registraties en het verkrijgen van subsidies binnen het district. Geregistreerde boeren krijgen bijvoorbeeld de kans om een bankrekening te openen, investeringskredieten aan te vragen en land eigendomsrechten te verkrijgen.

Ibala detail

OPPAZ is in Zambia het moederorgaan wat betreft organische landbouw. IBALA kan zich bij OPPAZ laten registreren als merknaam en producent van organische producten. Hiermee wordt de deur naar een markt geopend. In juli 2016 willen we deze registratie rond hebben en werken aan de fondsenwerving voor het materieel voor voedselverwerking. Voordelen van een OPPAZ registratie zijn:

  • Vrije toegang tot informatie omtrent organische landbouw.
  • Het verschaft een licentie om te handelen in organische producten.
  • IBALA kan zelfs de export markt op.
  • Studenten worden uitgenodigd voor workshops.

Vanwege de hoge vraag uit de lokale gemeenschap willen we het IBALA programma uitbreiden naar meer studenten. In 2016 streven we naar 80 studenten in plaats van de huidige 42. De volgende intake zal plaatsvinden in juli 2016.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie