Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Project IBALA

IBALA header

Het IBALA project biedt trainingsprogramma’s aan lokale kleinschalige boeren met als doel om duurzame organische landbouw te promoten. Momenteel volgt een 40-tal boeren het programma dat geleid wordt door twee Zambiaanse leraren. IBALA wordt vanaf 2013 aangeboden in het GKVTC en in Ibenga.

Visie

Een gezonde en duurzame leefomgeving door praktische training in organische landbouw aan lokale kleinschalige boeren.

Missie

De kinderen van Mpongwe een toekomst geven door middel van ontwikkeling, empowerment en training van hun ouders met verhoogde voedselzekerheid als doel.

Maatschappelijke waarde

Met name in de rurale gebieden van Zambia is het werkloosheidcijfer hoog. De mensen zitten echter niet stil. Vrijwel ieder gezin praktiseert kleinschalige landbouw voor zelfonderhoud op een stuk grond van wisselende grootte. Hierop wordt voornamelijk maïs verbouwd.

Door het beperkte aantal gewassen en de conventionele methodes, is de vruchtbaarheid van de grond laag geworden en zijn de boeren in grote mate afhankelijk van input als kunstmest. Het komt vaak voor dat zaden gekocht en geplant worden, maar dat vervolgens niet genoeg geld over is voor kunstmest. Het aangeplante veld levert weinig tot niets op en dit heeft weer als gevolg dat een gezin geen geld en geen eten heeft tijdens het droge seizoen. Het behoeft geen wetenschappelijk onderzoek dat kinderen met een lege maag minder goed presteren op school.

Ibala chickenfarm

Bij organische landbouw is de financiële input laag. Er wordt gewerkt aan soil fertility rebuilding door middel van zelfgemaakt compost en de boeren worden aangemoedigd te werken met open polinated varieties en croprotation. Hierdoor wordt de financiële input op den duur zelfs nul. Deze input wordt vervangen door tijd en werk en van beide is er geen gebrek. De kans op een mislukte oogst neemt hierdoor af en voedselzekerheid toe.

Naast opleiding en training helpt IBALA de boeren met registraties en het verkrijgen van subsidies binnen het district. Geregistreerde boeren krijgen bijvoorbeeld de kans om een bankrekening te openen, investeringskredieten aan te vragen en land eigendomsrechten te verkrijgen.

Ibala detail

Middelen

IBALA is in haar eerste drie jaren gesubsidieerd door Cordaid die alle door GKMT geworven fondsen aanvulde. Naast het geven van cursussen is in deze drie jaren binnen het IBALA programma hard gewerkt aan financiële onafhankelijkheid.

Dit hebben we willen bewerkstelligen door de bouw van een grote kippenboerderij in Ibenga op het terrein van IAGA . Er is een faciliteit gebouwd voor 1200 legkippen. De eieren van de huidige 250 kippen worden dagelijks naar de markt gebracht en de mest gaat naar compost voor de cursussen. Geleidelijk zal de kippenboerderij gevuld worden met meer kippen en de opbrengst dus hoger worden. Eenmaal gevuld met 1200 vogels kunnen de salarissen van zowel de caretaker als de twee leraren betaald worden met de opbrengsten uit de boerderij.

Binnen het IBALA project is in een tweede inkomen genererend project geïnvesteerd. Op een nabij de kippenboerderij gelegen stuk grond, dat gedoneerd is door de plaatselijke chief, zijn 450 cashewnoot bomen aangeplant. Over een jaar of vijf zullen deze bomen cashews gaan produceren waarvan zowel de noten als de vruchten, al dan niet verwerkt, voor inkomen kunnen zorgen.

De Level Foundation uit Nederland heeft in 2015 twee gastdocenten over laten komen naar Ibenga voor een cursus in ondernemen. Deze cursus duurde een week en is gegeven aan alle IBALA cursisten.

IBALA beschikt over een kleine motor die de afgelegen boerderijen bereikbaar maakt en kan tegen een kilometer vergoeding gebruik maken van de GCMF auto en de GCMF truck.

Organisatie en activiteiten

In 2011 is de stichting gestart met het IBALA project in pilot vorm. Na een grondige evaluatie van dit pilotproject is de stichting gestart met een driejarige opleiding volgens vier basisprincipes: Op tijd, Volgens standaard, Geen verspilling en Met plezier.

De eerste cursus voor 20 studenten is in september 2013 gestart in Ibenga. In september 2014 is een tweede groep van 20 studenten gestart in Ibenga en een derde groep van 20 studenten in Mpongwe aan het GKVTC.

Het onderwijs wordt gegeven door Joe Nkhoma en Elias Saliyua. Zij informeren het GCMF bestuur tweewekelijks tijdens de bestuursvergadering waarvoor dan wel Joe dan wel Elias wordt uitgenodigd. GKMT ontvangt maandelijks een geschreven rapport over de voortgang. Joe en Elias worden administratief bijgestaan door de GCMF accountant.

Voor de studentenadministratie is een bureau gereserveerd in het IAGA kantoor in Ibenga en in het GCMF guesthouse in Mpongwe. Alle informatie over de studenten en de vooruitgang die ze boeken wordt hier schriftelijk bijgehouden en later ingevoerd in de computer van het kantoor in Mpongwe.

De vorderingen van de studenten en hun persoonlijke situatie worden nauw in de gaten gehouden zodat snel ingegrepen kan worden indien dat nodig is. Een zorgvuldige monitoring van de persoonlijke situatie van de student over langere tijd maakt het mogelijk om de impact van de opleiding te meten en indien nodig de opleiding aan te passen aan de behoefte van de lokale boeren.

Het eerste jaar is de opleiding zeer intensief; wekelijks een volledige dag theorie en praktijk aan het opleidingscentrum en een twee wekelijkse controle op de thuisvelden van de studenten. De focus ligt op alle aspecten van organische landbouw en op de invulling van 7 rollen: Landbouwer, Communicator, Teamworker, Ontwerper, Onderzoeker en Ondernemer. Het tweede en derde jaar zijn minder intensief met slechts een halve dag per maand theorie met life- skills en lessen in ondernemerschap: Vaardigheden die belangrijk zijn voor succesvolle ondernemen. De tweewekelijkse controle op de thuisvelden vindt ook gedurende het tweede en derde jaar plaats.

School Entreprise Challenge

Ibala School Entreprise Challenge

Als vervolg op de prijs voor Zambia van de Pan African Award voor Entrepreneurship in Education is het GKVTC door de organisatie Teach a Man to Fish uitgenodigd om mee te doen aan de School Enterprise Challenge. Gedurende 12 weken zijn de studenten en de twee docenten, Joe en Elias, online begeleid. Met behulp van een tiental handleidingen is een business idee uitgewerkt in een businessplan en een financieel plan.

Studenten hebben gekozen voor het maken van Cooking Oil op organische wijze. Studenten en docenten hebben keihard gewerkt aan het plan en wij zijn heel blij met onderstaande feedback die wij kregen:

“Thank you for entering the School Enterprise Challenge, we really enjoyed reading your business plan, you have obviously worked very hard and we hope that you are enjoying participating in the School Enterprise Challenge Competition 2015!

MARKET RESEARCH - We thought that the market research you conducted was fantastic. The way you presented your information was really clear and helped to provide you with lots of useful information, for example, that there is a demand for your product, as well as good ideas for the future that will help you to diversify your range of products.

SWOT ANALYSIS - The SWOT analysis is fantastic, well done! You clearly explained in detail the Strengths and Opportunities that your team has. This section will help your team to take advantage of your unique situation. We were really impressed by all of the skills, talent and knowledge that your team has to offer the business - you sound like a really talented bunch! The weakness and threats section provides an honest and interesting account of potential problems that your business may come across. Having this information will help you to deal with and/or troubleshoot issues outlined in the section.

OPERATIONAL PLAN - It was great to read about your diverse business team. You could further strengthen your operational plan by including a team structure which shows what each m ember is responsible for. This will help your team work efficiently and effectively when you launch your business.”

Cijfers en resultaten

 • Er zitten 42 studenten in het programma. 27 in Ibenga en 15 in Mpongwe op het GKVTC.
 • 18 studenten zijn uitgevallen door verschillende oorzaken. Naast zwangerschap en ziekte waren de lage lesgelden voor sommigen toch te hoog.
 • Beide trainingscentra hebben een halve hectare grond tot beschikking voor demoplots.
 • De cursus is geregistreerd en het curriculum is goedgekeurd door TEVETA.
 • De twee docenten hebben een cursus 11 methodologie gedaan aan het TVTC .
 • In 2013 en 2014 organiseerden de studenten een open fieldday in Ibenga waar bezoekers de demoplots van de studenten konden zien.
 • In 2015 werd een open fieldday georganiseerd op de boerderij van één van de studenten zelf.
 • In 2014 is met alle studenten een excursie ondernomen naar Ndola Dawn Trust.
 • In 2015 is een excursie ondernomen naar Rivendell farm.
 • In 2015 ontvingen alle studenten een cursus ondernemerschap aangeboden door de Level Foundation uit Nederland. Deze cursus duurde een week.
 • In 2015 hebben alle studenten meegedaan aan de School Enterprise Challenge van Teach a Man how to Fish.
 • GCMF is in 2014 door het Ministerie van Landbouw uitgeroepen als beste NGO van Mpongwe. Dit is mede te danken aan het succes van IBALA.
 • Twee studenten van de HAS hogeschool hebben in 2015 stage gedaan binnen IBALA. Terry en Siebe hielpen met het opstarten van de kippenboerderij en het ontwikkelen van protocollen.

Publicatie: Final report IBALA Course for Small Farmers (2013).

Impact

Ibala impact
 • Amos Mubeka, een lokale boer die in 2014 instroomde in IBALA, produceert nu organische groente en verkoopt die op de lokale markt. Hij kan hiermee zijn gezin onderhouden.
 • Jessie Mwale, een gepensioneerd lerares, heeft het IBALA programma geheel doorlopen en geeft nu zelf les over organische landbouw aan haar gemeenschap en kerk.
 • Steward Kalaswa was al jaren boer, maar zonder veel succes. De cursus heeft zowel hem als mensen uit zijn omgeving doen inzien dat de organische methode werkt. Zijn buren willen zich nu allemaal voor IBALA inschrijven, aldus Steward.
 • Charles Pintu werkt naast de cursus als caretaker in de kippenboerderij en verbouwt thuis momenteel organische groenten en houdt geiten om met de mest compost te kunnen maken.
 • IBALA heeft door de jaren heen meer dan 2000 bomen aangeplant als tegenwicht van de in Zambia gaande ontbossing.
 • De fieldday van 2014 is door ZNBC uitgezonden op de nationale televisie.

Evaluatie en toekomst

Reflecterend op de cursus ondernemerschap van de Level Foundation en geïnspireerd door de School Entreprise Challenge, ontstond vanuit de studenten het idee om een co-operatie op te richten met IBALA en haar studenten. De oogst van de thuisvelden van de studenten kan door IBALA worden opgekocht en verwerkt tot producten van het merk IBALA. De maïs kan bijvoorbeeld tot organische mealiel meal worden vermaald, de pinda’s tot organische pindakaas en de sojabonen tot organische sojamelk en het restproduct tot veevoer. Dit betekent dat we over moeten gaan tot de aanschaf van het nodige materieel voor voedselverwerking. Onze IBALA leraren en de studenten zijn er van overtuigd dat naast het trainen van organische methoden ook gewerkt moet worden aan de ontwikkeling van een lokale markt voor organische producten.

OPPAZ is in Zambia het moederorgaan wat betreft organische landbouw. IBALA kan zich bij OPPAZ laten registreren als merknaam en producent van organische producten. Hiermee wordt de deur naar een markt geopend. In juli 2016 willen we deze registratie rond hebben en werken aan de fondsenwerving voor het materieel voor voedselverwerking. Voordelen van een OPPAZ registratie zijn:

 • Vrije toegang tot informatie omtrent organische landbouw.
 • Het verschaft een licentie om te handelen in organische producten.
 • IBALA kan zelfs de export markt op.
 • Studenten worden uitgenodigd voor workshops.

Vanwege de hoge vraag uit de lokale gemeenschap willen we het IBALA programma uitbreiden naar meer studenten. In 2016 streven we naar 80 studenten in plaats van de huidige 42. De volgende intake zal plaatsvinden in juli 2016.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie