Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Samenwerkingsverbanden in Nederland en België

Zuyd Hogeschool

De stichting maakt het mogelijk dat studenten van verschillende faculteiten van Zuyd Hogeschool en HAS Hogeschool kunnen participeren in onderzoeksprojecten rond het thema ‘Creëren van Ontwikkelingskansen, Armoedebestrijding en Duurzame Ontwikkeling’.

Has Hogeschool

Uitgangspunt is vraaggericht werken in een trans disciplinaire setting in een andere cultuur. Door in te gaan op maatschappelijk relevante vragen uit het Mpongwe district en deze vragen te vertalen naar projecten en onderzoeksvragen, zullen niet alleen studenten belangrijke competenties kunnen verwerven, maar kunnen ze ook een bijdrage leveren aan het creëren van ontwikkelingskansen, duurzame ontwikkeling en het verminderen van armoede in het Mpongwe district.

Vastenaktie

De voortdurende samenwerking met het Vastenaktie Eigen Doelen Project van de parochies van het H. Kruis levert fondsen op voor de financiering van het OVC-programma en voor een kleiner deel van de fondsen voor ondersteuning van het GKVTC. De gelden die door middel van het Vastenaktie project worden verworven, worden door Vastenaktie/Cordaid aangevuld met 50%.

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen heeft in het verleden al een 6-tal projecten ondersteund. Zij steunt op dit moment de bouw van het GKVTC. Wilde Ganzen werkt met een aanvulling op de eigen fondsen voor een specifiek project met 55%.

Dare2Go

GKMT werkt samen met Dare2Go. Vrijwilligers kunnen een aantal maanden in Mpongwe werken in Mpongwe in het kader van "Community Development".

Cordaid

Cordaid ondersteunt het IBALA project en de driejarige opleiding in Organische Landbouw aan het GKVTC. Cordaid verdubbelt de binnengekomen gelden voor dit project.

Vrienden van Mpongwe Salland en Zambians België

Zowel in Nederland als in België is een groep vrienden actief en betrokken bij het werk van de stichting in Mpongwe. Zij verrichten werkzaamheden in het kader van draagvlakversterking en fondsenwerving. Beide groepen hebben in 2011 en 2012 een bouw kamp georganiseerd voor het GKVTC.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie