Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Project: Orphans and Vulnerable Children (OVC)

OVC header

Het Orphans and Vulnerable Children (OVC) programma is het eerste en daarmee langst lopende programma van de stichting GKMT. Sinds 14 jaar betaalt de stichting voor een groep kwetsbare kinderen uit het Mpongwe district het schoolgeld en andere middelen die nodig zijn om onderwijs te volgen.

Visie

Een toekomst waarin geen enkel kind in het Mpongwe district uitgesloten is van onderwijs.

Missie

De kinderen van Mpongwe een toekomst geven door middel van een motivering-, financiering- en begeleidingprogramma voor de meest kwetsbaren van het district.

Maatschappelijke waarde

Ondanks dat de toegang tot onderwijs voor steeds meer kinderen in Mpongwe gefaciliteerd wordt door de Zambiaanse overheid zijn her en der nog altijd kinderen te vinden die ervan verstoken blijven. Soms omdat ze weeskinderen zijn en niemand ze naar school stuurt, maar vrij vaak omdat ouders zelfs geen geld hebben voor de minimale benodigdheden zoals een uniform of schoenen. Een hele kleine bijdrage kan zo soms een leven van verschil maken.

Wanneer een kind –na een grondig assessment– is opgenomen in het OVC programma, betekent het niet dat als vanzelfsprekend het programma ook geheel doorlopen wordt. Het kind zelf, maar ook de voogd en de school moeten laten zien dat ze daadwerkelijk de wil hebben om school af te maken. Helaas komen ook binnen het programma drop-outs voor. Afhankelijk van de reden (ziekte, zwangerschap, etc.) kan een kind in sommige gevallen heropgenomen worden.

Kinderen die laten zien gemotiveerd te zijn en een hoger niveau aan te kunnen, krijgen binnen het OVC programma de gelegenheid om door te studeren ook na het middelbaar onderwijs. Vanwege de kosten van hoger onderwijs is in 2012 door het bestuur in Zambia besloten om een maximaal aantal van vijf hogere scholieren per generatie toe te laten. Onder het mom van maatschappelijke loyaliteit tekenen deze afgestudeerde OVC’s een bonding overeenkomst waarin ze beloven om gedurende twee jaar 10% van hun inkomen af te staan ten gunste van de volgende generatie OVC’s.

School niveau

Middelen

Het OVC programma wordt betaald uit drie inkomstenbronnen. Ten eerste zijn er de sponsorgelden afkomstig uit Nederland en België. Ieder jaar weer storten sympathisanten van GKMT, al dan niet na de organisatie van een benefiet, geld op de rekening ten behoeve van de OVC’s. Hiernaast betalen afgestuurde OVC’s in het eerder genoemde bonding systeem mee aan de benodigdheden voor de volgende generatie OVC’s. Als derde, laatste en belangrijkste bron van inkomsten heeft GKMT in het verleden een guesthouse laten bouwen die in het volgende hoofdstuk uitgebreid beschreven wordt. Het guesthouse is één van de inkomsten genererende projecten van de stichting en staat haar winst af aan het OVC programma met als doel om dit programma geheel donor onafhankelijk te laten worden.

Studenten die stage of onderzoek doen voor de stichting in Mpongwe nemen vaak materialen mee zoals pennen, schriften en tassen.

De OVC coördinator houdt kantoor in het guesthouse. Hij heeft vrijdags de GCMF auto tot zijn beschikking om de scholen te bezoeken en indien nodig de GCMF truck, bijvoorbeeld tijdens de OVC dag.

Organisatie en activiteiten

Het OVC programma wordt geleid door een deeltijd project coördinator die administratief bijgestaan wordt door de GCMF accountant. Onze vorige project coördinator werd midden 2015 gepromoveerd en niet veel later werd duidelijk dat haar nieuwe functie eigenlijk niet genoeg ruimte liet om daarnaast het OVC programma te leiden. Vanwege deze promotie werd in augustus door het bestuur in Zambia besloten om de taak over te dragen aan Terry Wamundila. Terry is nu iedere vrijdag verantwoordelijk voor de OVC’s en de rest van de week werkt hij in het GCMF guesthouse als receptionist en beheerder van het internet café.

Terry bezoekt iedere school –waar een kind uit het programma zit– drie keer per jaar. Gedurende deze bezoeken wordt gecontroleerd of de scholieren aanwezig zijn, worden betalingen gedaan en worden schoolmaterialen uitgedeeld. Mocht een scholier alle drie keer niet aanwezig zijn en zowel de school als de voogd heeft daarvoor geen geldige reden, dan wordt de leerling uit het programma gehaald en de sponsoring gestopt. Niet alleen de leerling, maar ook de school en de voogd zijn op deze manier verantwoordelijk voor de studieloopbaan. Als zodoende een plek vrijkomt wordt tussen de aanvragen gekeken naar een vervanger. De keuze ligt hierbij op het meest kwetsbare kind en die is vaak dubbel of enkel wees.

Jaarlijks wordt een dag georganiseerd waarop alle kinderen uit het programma bijeenkomen op het GCMF guesthouse. De kinderen leren tijdens deze dag lotgenootjes kennen door middel van spelletjes en presentaties van afgestudeerde OVC’s. Helaas hebben we 2015 niet zo’n dag kunnen organiseren. Er waren andere prioriteiten binnen het programma en de financiën lieten het niet toe. We hebben goede hoop dat een OVC dag in 2016 wel weer georganiseerd wordt.

Cijfers en resultaten

School niveau
 • Het OVC programma telde aan het begin van 2015 21 meisjes en 19 jongens.
 • 40 scholieren zaten verspreid over 18 scholen.
 • Van deze kinderen bezocht 45% een basisschool, 40% zat op een middelbare school en 15% bezocht het hoger onderwijs.
 • Van deze kinderen was 52% dubbel wees, 39% enkel wees en 9% aangemerkt als kwetsbaar.
 • Dit jaar telden we vier drop-outs, twee jongens en twee meisjes.
School niveau
 • GKMT sponsorde zes scholieren in hoger onderwijs. Van hen studeerden dit jaar vier af.
 • Twee meisjes die zwanger raakten in 2014 keerden in 2015 terug in het programma en beide haalden ze dit jaar hun grade 12 examen.
 • De voogd van één van de meest veelbelovende meisjes besloot haar over te plaatsten naar een school in Kitwe waar ze nu geholpen wordt door familie. Zij is niet langer in ons OVC programma.
Kwetsbaarheidcijfers
 • Eén leerling deed grade 7 examen, acht leerlingen grade 9 examen en negen leerlingen grade 12 examen.
 • In 2015 werd voor het eerst een deel van de gelden betaald uit inkomen gegenereerd door het GCMF guesthouse.

Impact

De onderstaande lijst is een selectie van eens kansarme kinderen uit Mpongwe die het OVC programma geheel hebben doorlopen en nu als jongvolwassene midden in de maatschappij staan.

School niveau
 • Bornard Chapotamo deed een lerarenopleiding in Kitwe. Bornard werkt nu als leraar op een privéschool in Ibenga en heeft vergevorderde plannen om een eigen school te bouwen in het extreem rurale Lukanga, waar hij geboren is.
 • Mirriam Shamfuti deed een opleiding IT Management in Kitwe en werkt nu bij Mission Babtist Association in Mpongwe. Mirriam coördineert een OVC programma en heeft een huis laten bouwen voor haar moeder. Als het computerlab wordt geopend van het GKVTC, is ze de eerste gegadigde om als entrepreneur te starten met het geven van computerlessen.
 • Pious Musokoshi deed een opleiding Human Resource Management in Lusaka. Pious is van 2012 tot 2014 manager van het GCMF guesthouse geweest en jaagt momenteel zijn grote droom na: Hij wil pastoor worden.
 • Yvonne Namfukwe deed een lerarenopleiding in Kitwe en is aangenomen als lerares op een privéschool in Mpongwe.
 • Teresa Ng’ambi deed een lerarenopleiding in Kitwe en is een eigen kleuterschool begonnen in Mpongwe.
 • Dickson Kaswilili deed een lerarenopleiding in Kitwe.
 • Jeff Ngoma deed een opleiding Business Management in Ndola.
 • Leo Banda deed een opleiding Science Laboratory Technology in Lusaka.
 • Esnart Shamfuti deed een opleiding Bussiness Administration in Kitwe en werkt nu bij Bulima Organic Farming in Mpongwe.
 • Patricia Chipayeni deed op opleiding Metal Fabrication in Luanshya.

Evaluatie en toekomst

In 2016 zullen minder kinderen het OVC programma volgen als in 2015. Het zullen minimaal 20 kinderen zijn (18 in grade 1 tot 12 en twee in het hoger onderwijs) en maximaal 29, omdat van negen kinderen die grade 12 examen deden de uitslag nog niet bekend is.

In 2015 werd voor het eerst een deel van de OVC gelden betaald door het guesthouse. Door een afname van het aantal kinderen in het OVC programma en door een toename van inkomsten uit het guesthouse kunnen we in 2016 streven naar een OVC programma dat geheel door het guesthouse wordt gefinancierd. Afhankelijk van de financiële ruimte die het guesthouse creëert, zal door het bestuur in Zambia besloten worden hoeveel nieuwe kinderen toegelaten gaan worden in 2016. Omdat geen nieuwe aanvragen ontvangen zijn, zullen slechts twee kinderen in 2016 hoger onderwijs doen.

In 2016 zullen interviews worden gehouden met alle huidige kinderen om hun (veranderde) leefomstandigheden in kaart te brengen. De formulieren zijn al ontwikkeld en daarin zal onder andere gevraagd worden naar wat het kind zelf als grootste probleem ervaart om succesvol te zijn op school.

Voor de drop-outs ontstaat in 2016 de mogelijkheid om een cursus te volgen op het GKVTC. De kinderen kunnen kiezen uit timmeren, metselen of tuinieren. Het zullen in eerste instantie laagdrempelige cursussen zijn met een sterk accent op de praktijk. Rekenen, schrijven en Engels zijn, voor de studenten die cursussen op niveau drie doen, niet vereist. Hierover later meer in het hoofdstuk van het GKVTC.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie