Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Periodiek schenken

Schenken met belastingvoordeel

Vaste bijdragen van donateurs zijn zeer waardevol. Ze geven ons de zekerheid om ons werk te kunnen blijven doen en het levert u belastingvoordeel op.

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen enkele prestatie tegenover staan. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel. De schenker moet minstens 18 jaar zijn. Als de schenker is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de partner vereist.

Wijziging periodieke schenking

Tot 1 januari 2014 moest een notaris een periodieke gift aan een goed doel vastleggen. De noodzaak van het opstellen van zo'n notariële akte werd als een belemmering voor het doen van een periodieke schenking gezien en is in het nieuwe Belastingplan 2014 niet meer opgenomen. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende. In het geval van een notariële akte is het belangrijk vooraf te informeren of een goed doel bereid is om de notariskosten te betalen. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om een schenkingsovereenkomst vast te leggen.

Zoals gezegd is het niet meer nodig om uw periodieke schenking via een notariële akte vast te leggen om van het belastingvoordeel te genieten. Mocht u dat toch prettig vinden, dan kan dat natuurlijk (hier zijn wel kosten aan verbonden). Wij raden aan dat te doen via de Schenkservice.

Eindigen periodieke schenking

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de notariële akte of schenkingsovereenkomst opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Voorlopige teruggaaf

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over periodiek schenken? Ontvangt u het formulier liever per post? Neem dan vrijblijvend contact op via [email protected] of met mevr. T. Korsten-Korenromp; tel. 046-4422435 of via het mobiele nummer 0658952705. Zij staat u graag te woord.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie