Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"
update

Het jaarverslag van 2022 is afgerond

(2023-12-31)

Lees over onze visie, projecten, resultaten en impact.

Het jaarverslag van 2022 is hier te downloaden. Lees verder

Millennium doelen

Nog steeds . . .

 • Sterven dagelijks jonge mannen en vrouwen aan aids.
 • Is er iedere dag wel ergens een begrafenis waardoor mensen niet op hun werk verschijnen en boeren niet op hun land kunnen werken.
 • Gaan kinderen niet naar school omdat ze voor jongere broertjes en zusjes moeten zorgen of omdat ze op het land moeten werken.
 • Zijn er bovendien veel te weinig leraren om goed onderwijs te kunnen verzorgen.
 • Is er een werkloosheidspercentage van meer dan 80%.
 • Hangen tieners verveeld rond op de markt, omdat er noch werk, noch vervolgonderwijs is.
 • Zijn om dezelfde reden veel tienermeisjes zwanger of dragen een kind op de rug.
 • Zorgen veel grootouders voor hun kleinkinderen, omdat hun eigen zoon of dochter gestorven is aan aids.
 • Staan veel meisjes en jonge vrouwen aan het hoofd van het gezin.
 • Zijn er heel veel weeskinderen in het district (5000 in 2001!).

. . . hebben veel kinderen in Mpongwe eigenlijk helemaal geen toekomst.

Visie, missie en droom

“GKMT gelooft dat goed onderwijs, kinderen, jongeren en volwassenen in staat stelt een zelfstandig bestaan op te bouwen.”

GKMT biedt jongeren een relevante en adequate (beroeps)opleiding die hen in staat stelt om niet alleen in het werk maar ook in het leven te slagen. Ze doet dit door studiebeurzen te verstrekken aan weeskinderen en kwetsbare jongeren. Èn door jongeren en volwassenen op te leiden in het George Korsten Vocational Training College (GKVTC) en andere relevante activiteiten.

"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world"
(Nelson Mandela).
Samenvatting 3 pijlers

Theory of change

Door middel van haar activiteiten streeft de stichting ernaar om in het Mpongwe district een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en het creëren van ontwikkelingskansen. Deze doelstelling tracht de stichting te realiseren door te richten op:

 1. Onderwijs, door de ondersteuning van weeskinderen in basisonderwijs, middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs en trainingen in biologische landbouw aan kleine boeren en het aanbieden van opleidingen in Landbouw en Techniek, inclusief ondernemingsvaardigheden in het GKVTC.
 2. Arbeid en inkomen, door het stimuleren en opzetten van income generating projects vooral voor vrouwen en kansarme jongeren via het starten van kleine business units.
 3. Kennisuitwisseling, zowel intern (OVC’s, studenten en kleine boeren) als extern (door uitwisseling programma’s, stagiaires en bouwgroepen).

Bereikt sinds 2001

 1. Onderwijs
  • Per jaar ontvangen gemiddeld 80 kinderen basis onderwijs en middelbaar onderwijs.
  • Vijftien jongeren hebben een beroepsopleiding gevolgd en hebben allemaal een baan.
  • Vijf community scholen en veertien klaslokalen gebouwd in het district.
  • Vier lerarenwoningen gebouwd.
  • Elektriciteit aangelegd in Mpongwe Upper Basic School en Switti village.
  • Eerste fase bouw afgerond van het GKVTC.
  • 4 opleidingen aangeboden aan het GKVTC.
  • Samenvatting
  • 80 studenten afgestudeerd aan het GKVTC, waaronder 42 kleine boeren in biologische landbouw.
 2. Kennisuitwisseling
  • Meer dan honderd studenten hebben sinds 2003 een bijdrage geleverd aan het verbeteren van onderwijs en gezondheidszorg en het bevorderen van economische ontwikkeling en kennisuitwisseling in het district. Vier hogescholen en één universiteit waren betrokken met de faculteiten: Food and Business, Commercieel Management, Bedrijfskunde, ICT, People and Business Management, Hotelmanagement, Financieel Management, International Tourism and Consultancy, International Business and Language, International Food and Agribusiness, Milieukunde, Onderwijs, Social Studies en Gezondheidszorg.
  • Bewustwording van jongeren in Nederland en Mpongwe over elkaars leefsituatie met als gemeenschappelijk thema ‘onderwijs en werk’. Tweemaal heeft er een uitwisseling plaatsgevonden van Nederlandse jongeren naar Mpongwe en één maal van jongeren van Mpongwe naar Nederland.
  • Driemaal heeft er een bouwkamp plaatsgevonden. Groepen uit België, Nederland en Mpongwe hebben kennis uitgewisseld over nieuwe bouwtechnieken en oude ambachten.
 3. Arbeid en inkomen
  • Guesthouse
  • Internetcafé
  • Switi village maïsmolen
  • Vaardigheidscentra in Mpongwe en Ibenga
  • Kippenboerderij in Mpongwe en Ibenga
  • IBALA biologische landbouw voor vier groepen
  • Opzetten cashew coöperatie
 4. Overig
  • Voedingscentrum, tuberculose afdeling en wasserij gerenoveerd van het Mpongwe Mission Hospital.
  • Water en sanitair: vijf latrines gebouwd, zeven pompen geïnstalleerd en dertien waterputten hersteld in het district.
Soms ligt helpen voor de hand.
Je moet het alleen even doen.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie