Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Project OVC

guesthouse header

De bouw van het GCMF guesthouse startte in 2007 en werd volledig afgerond in 2013. Het guesthouse biedt haar gasten twaalf luxe kamers waarvan acht zelfvoorzienend, een internetcafé/copyshop, een keuken/bar/restaurant, catering en de organisatie van evenementen. Tevens biedt het voltijd werkgelegenheid aan tien lokale mannen en vrouwen.

Visie

Een guesthouse dat werkgelegenheid creëert voor lokale mensen, voorziet in behoeften vanuit de lokale gemeenschap en voldoende inkomen genereert om het OVC programma geheel donor onafhankelijk te financieren voor 100 kinderen.

Missie

De kinderen van Mpongwe een toekomst geven middels een donoronafhankelijk OVC programma at gefinancierd wordt door een inkomen genererend guesthouse welke een service biedt die de te verwachten concurrentie voor zal zijn en voor zal blijven.

Maatschappelijke waarde

Guesthouse

Voor 1997 was Mpongwe gelegen in het grotere district Masaïti. De kantoren van de lokale gemeente en de lokale ministeries lagen op een kilometer of 50 afstand van wat nu Mpongwe township heet. In Mpongwe gebeurde, op wat kleinschalige landbouw en een ruraal ziekenhuis na, niet veel.

Toen Mpongwe in 1997 een onafhankelijk district werd en door de jaren heen onder andere een gemeentehuis, lokale ministeries, een postkantoor en een politiebureau werden gebouwd, ontstond er een grotere en meer veelzijdige lokale samenleving met een groeiende behoefte aan een luxe gastenverblijf.

Het OVC programma en andere activiteiten van de stichting GKMT groeiden met Mpongwe township mee. Als consequentie raakten meer mensen betrokken bij de stichting ter plaatse (het bestuur en de komst van studenten en vrijwilligers) en zo ontstond binnen de stichting naast behoefte aan een eigen gastenverblijf ook behoefte aan kantoorruimte.

GKMT besloot in te spelen op deze ontwikkelingen en zag een uitgelezen mogelijkheid voor een inkomen generend project. De bouw van een gastenverblijf zou de stichting naast een eigen inkomen ook een gezicht geven, in een behoefte vanuit de gemeenschap voorzien en bovendien een facilitair probleem van de stichting zelf oplossen.

De bouw het gastenverblijf ging in 2007 van start. De eerste kamers en een kantoorruimte zijn in oktober 2008 in gebruik genomen en het internetcafé is ook vanaf die datum operationeel. Vanaf februari 2009 waren acht kamers in gebruik. Daar GKMT in haar presentatie naar buiten duidelijk de relatie van het gastenverblijf met de stichting tot uiting wilde brengen, werd het vernoemd naar de stichting Give the Children of Mpongwe a Future: Het GCMF Guesthouse.

In 2011 is gestart met de bouw van het restaurant. Deze was klaar in maart 2012 en werd op 1 mei geopend voor gasten en mensen uit de omgeving.

Na toezegging van een donor die het restaurant mede financierde en de toezegging van een aanvulling door Progressio/Cordaid is besloten om het guesthouse geheel volgens de originele plannen af te bouwen met vier extra kamers en een tweede kantoorruimte voor het GCMF management. Aan het eind van 2012 is met deze bouw gestart en midden 2013 zag de stichting één van haar dromen verwezenlijkt: Het GCMF guesthouse was helemaal af volgens de originele tekeningen.

In 2014 werd in het restaurant een bar geopend nadat dit meerdere malen door leden van de lokale gemeenschap als wens was geuit.

Middelen

Guesthouse detail

Het GCMF guesthouse is gebouwd met sponsorgelden aangevuld door Wilde Ganzen en deels door Progressio/Cordaid, maar is sindsdien geheel financieel onafhankelijk. Kwaliteitverbetering en onderhoud worden door het guesthouse zelf betaald en met het overige geld wordt een steeds groter deel van de OVC kosten gefinancierd.

Naast de verhuur van kamers, genereert het guesthouse inkomen uit een internetcafé, een bar/restaurant en een copyshop. Ook worden evenementen georganiseerd zoals oudejaarsborrels of live muziek. Het guesthouse wordt nu en dan afgehuurd voor bruiloften of evenementen georganiseerd door lokale mensen. Regelmatig komen vanuit de overheidskantoren grote groepen voor een workshop of lunch.

Voor het inkopen van waren maakt het guesthouse tegen betaling van een kilometervergoeding gebruik van de GCMF auto en de GCMF truck.

Doordat het guesthouse een eigen borehole en watertoren heeft, is het niet afhankelijk van gemeentewater. Sinds midden 2015 beschikt het over een generator die het probleem van de steeds frequenter wordende uitval van stroom voor een deel oplost.

Organisatie en activiteiten

In de eerste jaren lag het management van het GCMF guesthouse in handen van vrijwilligers uit 1 Nederland en België. Toen Pious Musokoshi afstudeerde in HR management, besloot GCMF hem een kans te geven als guesthouse manager. Pious heeft deze functie met succes bekleed van mei 2012 tot februari 2015 toen hij aangaf verder te willen studeren.

GKMT streeft naar Zambiaans ownership van al haar projecten en daarom is er niet voor gekozen om Pious te vervangen door nieuwe vrijwilligers. In plaats daarvan is landelijk geadverteerd en gezocht naar wederom een Zambiaanse manager. Na een voorselectie en een vijftal interviews door het GCMF bestuur ging de keuze en daarmee de aanstelling naar Gertrude Tiki. Gertrude komt oorspronkelijk uit Kabwe waar ze assistent manager was van een veel groter guesthouse.

Gertrude leidt een team van negen mensen 2 bestaande uit twee wakers , twee schoonmakers, twee kokkinnen, een barkeeper, een receptionist en een tuinman. Ze legt verantwoording af aan het GCMF bestuur en wordt administratief ondersteund door de GCMF accountant.

Naast eerder genoemde sociale activiteiten die in het guesthouse worden georganiseerd, speelt het een actieve rol tijdens nationale (feest)dagen zoals bijvoorbeeld: World AIDS Day, Women’s Day, en Youth’s Day.

Cijfers en resultaten

Guesthouse kamerbezetting

Op het internetcafé en de copyshop na, zijn de resultaten van 2015 positief ten opzichte van het jaar ervoor.

Het internetcafé kende problemen door een trend van gebrekkig internet die al in 2014 was ingezet. Een oplossing lijkt nog niet te zijn gevonden; alle internet providers kampen er momenteel mee in Zambia.

Ook de energiemaatschappij ZESCO liet het in 2015 vaak afweten. Stroomstoringen waren vrijwel het hele jaar dagelijks aan de orde en duurden meestal een uur of acht. Vooral de copyshop heeft hierdoor veel stil gelegen aangezien de printer niet kan draaien op de generator.

Zoals aangegeven: De overige resultaten waren positief:

 • De gemiddelde bezetting van de kamers ging ten opzichte van 2014 met 20% omhoog naar 70%.
 • In 2015 werden in het restaurant maandelijks gemiddeld 360 maaltijden geserveerd. In het jaar ervoor waren dit er gemiddeld 290.
 • De bar heeft gemiddeld 1700 drankjes per maand verkocht. Dit zijn er maandelijks 350 meer dan in 2014.
 • In 2015 zijn twee bruiloften en acht workshops gefaciliteerd. Eén maal organiseerde het guesthouse zelf een avond met live muziek en aan het eind van 2015 een oudejaarsfeest

Impact

 • Kinderen van het personeel gaan allemaal naar school en een paar zelfs naar een privéschool.
 • Drie van de tien personeelsleden doen naast de baan een avondopleiding.
 • Onderhoudswerkzaamheden aan het guesthouse, zoals schilderwerk en kleine reparaties, worden gedaan door lokale mensen.
 • Lokale boeren leveren het restaurant groenten en kip.
 • Verschillende basisscholen zenden kinderen naar het internetcafé voor computerlessen.
 • Een tiental stellen heeft door de jaren heen hun bruiloftsfeest gehouden in het guesthouse.
 • Tijdens de driemaandelijkse DDCC meetings huurt de gemeente steevast het restaurant af voor grote lunches.
 • Het guesthouse financierde in 2015 alle kosten voor de OVC Emmerson Nkonga, die aan de University of Zambia studeert.
 • Het guesthouse financierde in 2015 alle kosten voor de OVC Margaret Banda die aan de Paglory college of Education studeert.
 • Het guesthouse bood door de jaren heen huisvesting aan meer dan dertig Nederlandse studenten die naar Mpongwe kwamen voor een onderzoek of voor een stage bij de GCMF stichting, het ziekenhuis of een lokale school.

Evaluatie en toekomst

Het guesthouse zelf en ook de service die het biedt worden constant verbeterd. Ook in 2015 hebben verbeteringen plaatst gevonden ten opzichte van het jaar ervoor. Het GCMF guesthouse heeft een goede naam opgebouwd en het Zambiaanse management heeft bewezen deze prima te kunnen onderhouden.

De recente komst van meerdere gastenverblijven in Mpongwe township vraagt om een verdere verhoging van de standaard. In 2016 willen we dit doen door te werken aan luxe, daar dat is waar de gasten om vragen en het inderdaad een manier is om de concurrentie een stap voor te blijven. In de plannen staan onder andere kabeltelevisies op de acht zelfvoorzienende kamers en de renovatie van de keuken van het restaurant.

In 2016 streeft het GCMF guesthouse ernaar om het gehele huidige OVC programma te financieren en daarnaast financiële ruimte te creëren om het OVC programma uit te breiden naar meer kinderen.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie