Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Fondsenwerving

De stichting GKMT tracht met beperkte middelen een zo hoog mogelijk resultaat te bereiken. Er zijn geen kosten gemaakt voor brochures en wervingsacties. De kosten voor fondsenwerving zijn blijvend zeer laag.

De stichting hanteert een aantal gedragscodes, ontleend aan de gedragscodes van de commissie Wijffels m.b.t. haar fondsenwervingsbeleid. Dit betekent in de praktijk het volgende:

  • Bij het werven van fondsen worden de potentiële gevers open en helder geïnformeerd over de inzet van de verkregen middelen en het aandeel van de opbrengsten dat voor het betreffende doel is bedoeld.
  • Als een project niet kan worden uitgevoerd neemt de stichting contact op met de donor(en).
  • De stichting past geen agressieve wervingsmethodes toe.
  • De kosten voor fondsenwerving staan in redelijke verhouding tot de verwachte opbrengsten.
  • De beoogde fondsenwerving wordt vooraf vastgelegd in de begroting waarbij in elk geval opgenomen is waarvoor de middelen uit fondsenwerving zijn bedoeld en hoeveel daarvoor nodig is.

Voor het Nederlandse bestuur is fondsenwerving een belangrijke taak en verantwoordelijkheid. De bijdrage van Wilde Ganzen en Cordaid was in 2015 opnieuw zeer groot.

Donateurs zijn enorm belangrijk om de doelstelling van de stichting te realiseren. De stichting tracht zoveel mogelijk structurele donoren te verwerven. Deze doneren een vast bedrag per maand of jaar en dragen daartoe bij aan de continuïteit van het onderwijsproject.

Fondsenwerving

De stichting heeft een klein aantal trouwe particuliere donateurs en organisaties die de stichting een zeer warm hart toedragen. Een doelgroep dus die blijvend aandacht verdient. De relatie met deze trouwe donateurs wordt hecht gehouden door hen schriftelijk te bedanken voor hun gift en hen te wijzen op uitgekomen nieuwsbrieven en het jaarverslag op de Website.

Het beleid is erop gericht om ook fondsen in Zambia en daarbuiten te werven. Dit jaar heeft de stichting een aanvraag ingediend bij een organisatie in Zambia. Deze is jammer genoeg niet gehonoreerd. De stichting is tot nu toe bijna volledig afhankelijk van inkomsten uit donaties uit Nederland en België.

Het jaar 2015 stond in het teken van de fondsenwerving voor de cursussen in biologische landbouw en de technische school.

Het OVC project is in het verleden gefinancierd via Vastenactie. Parochies in Salland (die samengegaan zijn in een groot parochieel verband) hebben hun gelden jarenlang ten goede laten komen aan dit project. Echter in 2015 hebben zij gekozen voor het landelijk project van Vastenactie Nederland. De belangrijkste reden hiervoor was het vele werk dat ermee gepaard gaat. Kiezen voor het landelijk project betekent dat zij gebruik kunnen maken van het landelijke PR materiaal van Vastenactie.

Met de opbrengsten van een benefietconcert, georganiseerd door Gods Gemeente Nederland en acties op scholen in Landgraaf en Luttenberg is een deel van het OVC programma gefinancierd.

De kosten van onderwijs voor enkele jongeren is gefinancierd uit de inkomsten van het GCMF guesthouse. In 2016 zal het guesthouse een substantieel deel van de kosten van dit project op zich nemen.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie