Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

George Korsten Vocational Training College

VTC header

Vanwege gebrek aan kansen voor de jeugd en tekort aan geschoolde vakmensen in het Mpongwe district, begon GKMT eind 2011 haar nochtans grootste en meest uitdagende project: Het George Korsten Vocational Training College (GKVTC).

VTC detail

Het GKVTC is de eerste middelbare vakschool in het Mpongwe district.

Visie

Een toekomst waarin het Mpongwe district zelf voorziet in beroepsonderwijs en niet langer afhankelijk is van geschoolde werkkrachten van buiten het district.

Missie

De kinderen van Mpongwe een toekomst geven door de bouw van de eerste middelbare vakschool in het district die tijdens de bouw gebruik maakt van lokale materialen en werkkrachten en wanneer afgerond geheel zelfvoorzienend is.

Maatschappelijke waarde

VTC detail

In de afgelopen jaren is een toenemend aantal jongeren vertrokken uit het Mpongwe district op zoek naar voortgezet onderwijs. Anderen die achter zijn gebleven, hebben vaak de mogelijkheden en de financiën niet om een beroepsopleiding buiten het district te volgen en blijven werkloos thuis.

Het opzetten van de GKVTC is volgens het district Comité in Mpongwe, het uitvoerend comité van GCMF in Mpongwe en de stichting GKMT in Nederland een oplossing om deze belangrijke groep jongeren toekomstperspectief te bieden en mede ook om het district verder te helpen ontwikkelen. Door deze jongeren te ondersteunen kan de stichting een bijdrage leveren aan het vormen van een middenklasse. Een VTC in Mpongwe betekent het ontwikkelen en behoud van kennis en een verdere ontwikkeling van de regio.

GKMT is in december 2011 gestart met de bouw van een duurzame, flexibel indeelbare en uitbreidbare school voor beroepsonderwijs met geaccrediteerde opleidingen. Een innovatief project waarbij het ontwerp en de onderwijsvisie een belangrijke rol spelen.

De school is ontworpen volgens de principes van Open Source House (www.os-house.org) en MAXergy van Hogeschool Zuyd. Dit betekent dat het ontwerp ingebed is in de lokale cultuur en economie en het een bijdrage levert aan de werkgelegenheid en aan de kennisontwikkeling in het district. Volgens deze principes is in Zambia nog niet eerder gebouwd.

Het ontwerp maakt maximaal gebruik van de locatie en het klimaat en is zeer flexibel en demontabel. De school wordt gebouwd met zoveel mogelijk 0-materialen, 0-instalaties, 0- energie en 0-water. Hiermee wordt bedoeld dat geen extra of in ieder geval zo min mogelijk extra materialen, installaties, energie en water in het gebouw gestoken wordt.

Materialen die voor de bouw gebruikt worden zijn lokaal beschikbaar en aan het eind van de levensfase van de gebouwen weer teruggegroeid in de natuur. De waterbehoefte voor keuken, toilet, wassen, de groentetuin en de landbouw wordt zoveel mogelijk gehaald uit opgevangen regenwater en wordt tevens gedeeltelijk hergebruikt.

De gebouwen zijn in traditionele ronde vorm gelegen, waardoor in het midden een open gebied ontstaat. In dit gebied worden gewassen en bomen geplant. Het ontwerp heeft hierdoor een intieme uitstraling.

Uit een analyse naar de cultuur in Zambia is gebleken dat het koken en het bijeenkomen van mensen centraal staat in het dagelijkse leven. Binnen de cirkel zijn daarom de gebouwen gelegen met gezamenlijke functies die ook tevens ontmoetingsplekken zijn. Dit zijn het auditorium, de keuken, het restaurant en de werkplaats Make Something out of Nothing.

Afval is een groot probleem in Zambia. In de bovengenoemde werkplaats wordt het afval hergebruikt op een creatieve wijze en de producten tentoongesteld en verkocht in de expositieruimte.

Het project voldoet aan alle TEVETA eisen en de minimum building environment standards in Zambia.

Het Ministerie van Onderwijs wordt nauw betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van het onderwijs. Het leren vindt vooral plaats vanuit de principes van action learning, waarbij de praktijk uitgangspunt is voor het leren van de student en de student hierop in de theorie reflecteert. Naast gekwalificeerde vaardigheidsdocenten spelen leermeesters uit lokale bedrijfjes een rol in het vaardigheidsonderwijs. Deze begeleiden de jongeren in het productieproces . Elke cursus wordt gekoppeld aan een bedrijfsunit, al dan niet uit het lokale bedrijfsleven. De bedrijfsunits dienen als praktijk leerplaats en genereert inkomen voor de school .

Het concept van duurzaam bouwen wordt gekoppeld aan de theorielessen en practica van de leerlingen. Studenten krijgen op deze manier inzicht in een duurzame manier van bouwen en kunnen deze kennis overbrengen op de volgende generaties. Hiermee wordt de kenniseconomie gestimuleerd en wordt de school bovendien iets van hen zelf, iets waar ze trots op kunnen zijn.

VTC results

Middelen

Het GKVTC project is in november 2011 goedgekeurd door Wilde Ganzen die sindsdien alle door GKMT geworven fondsen aanvult met 55%. Wijzigingen ten opzichte van de bouwvolgorde worden altijd eerst met Wilde Ganzen gecorrespondeerd en overlegd.

n het verleden is één maal een bouwgroep uit België en twee maal een bouwgroep uit Nederland afgereisd naar Mpongwe met kennisoverdracht als voornaamste doel. De eerste groep leerde de lokale bouwvakkers demontabele spanten maken. De tweede groep implementeerde een voor Zambia revolutionair afvoersysteem in één van de sanitaire gebouwen. De derde groep kwam naar Mpongwe nadat uit Nederland gedoneerde houtbewerkingmachines waren ontvangen. In één van de workshops heeft deze bouwgroep de timmermannen geholpen met het installeren en hen geleerd om met de machines te werken. Hierbij stonden veiligheidsvoorschriften en onderhoudswerkzaamheden voorop.

De machines in de timmerwerkplaats worden aangedreven door een grote dieselgenerator die de nodige 380V kan leveren. De generator is tevens aangesloten op de elektrische pomp die de watertoren vult.

GCMF beschikt over een truck die tot vier ton kan vervoeren. Tijdens de bouw is deze truck continue op de weg voor de aanvoer van hout, zand, riet en andere bouwmaterialen. In de weekenden, tijdens uitwedstrijden van het GKVTC voetbalteam zit de truck vol met spelers en supporters.

Organisatie en activiteiten

Oorspronkelijk zou het GKVTC worden gebouwd in twee fasen. In 2014 heeft GKMT, in samenspraak met Wilde Ganzen, het project opgedeeld in vier fasen met als doel om beter inzicht te krijgen in de nodige fondsen en om sneller te kunnen starten met het aanbieden van cursussen. Zodra de nieuwe eerste fase is afgerond, kunnen gecertificeerde cursussen van start gaan. Na fase één kan de elektriciteit worden aangesloten en na het afronden van fase twee kan de school worden gezien als volledig operationeel, omdat dan zes leraren woningen, drie praktijklokalen en twee administratie gebouwen opgeleverd zijn. Fase drie en vier zijn toekomstige uitbreidingen volgens een te verwachten behoefte aan groei. In 2015 is het streven van GKMT geweest om fase één geheel af te ronden, inclusief meubilair.

De bouw wordt geleid door Albert Bram Sol, een bouwkundig ingenieur uit Nederland. Hij leidt een team van gemiddeld veertig lokale bouwvakkers. Het team bestaat uit een voorman, een magazijn manager, een HR manager, een kok, een chauffeur, een hoofdtimmerman, een hoofdmetselaar, timmermannen, metselaars en helpers.

De werkers, samen met de Nederlandse projectleider, zijn een voetbalteam gestart in september 2013. Na twee keer verliezen en een keer of zeven 1-1 gespeeld te hebben tijdens oefenwedstrijdjes kwam er een overwinning en kregen zowel de spelers als mensen uit de omgeving de smaak te pakken. Per overwinning kwam er meer publiek langs de lijn van het veld dat is aangelegd door werkers van de GKVTC. Aangemoedigd door het groeiende en steeds harder zingende publiek besloten we onze club te registreren en mee te doen aan de lokale competitie.

Het begon als een manier om solidariteit te stimuleren onder de werkers en ze een sociaal alternatief te bieden voor bier drinken, wat allerlei positieve effecten heeft op hun gezondheid en verantwoordelijkheden naar hun gezin. Het team is echter uitgegroeid tot het beste team van Mpongwe en heeft nu twee kampioenschaptitels achter haar naam.

Cijfers en resultaten

In 2015 is gewerkt aan het afbouwen en meubileren van fase 1. In de onderstaande afbeelding is fase 1 zwart.

VTC project overview

Concreet betrof dit de volgende werkzaamheden:

 • De linker veranda is afgemaakt.
 • Vier klaslokalen zijn ingericht. Hiervoor zijn 96 stoelen, 48 tafels, 4 leraren bureaus en 4 leraren stoelen gemaakt in onze timmerwerkplaats.
 • Het sanitaire gebouw is betegeld, voorzien van alle installaties (toiletten, stortbakken, wastafels douches en kranen) en het gebouw is aangesloten op de watertoren.
 • Een internaat is ingericht. Hiervoor zijn 16 slaap/studie/opberg units en 16 stoelen vervaardigd.
 • Het computerlab is ingericht voor 24 werkplekken. Hiervoor zijn 12 dubbele pc tafels en 24 stoelen gemaakt.
 • De bibliotheek is ingericht met acht boekenkasten, een pc tafel en twee stoelen, wederom vervaardigd door eigen werkers.
 • Het receptiegebouw is opgeleverd. Hiervoor moesten kabelgoten, plafonds en deuren worden gemaakt en afgehangen.
 • Het kantoorgebouw voor de directeur van de school is opgeleverd. Ook hiervoor moesten kabelgoten, plafonds en deuren worden gemaakt en afgehangen.
 • Twee administratieve gebouwen zijn voorzien van een veranda.
 • Een demo lerarenwoning is gebouwd en opgeleverd.
 • Een 60.000 liter septic tank met French drain is aangelegd.
 • De borehole is voorzien van een elektrische pomp.
 • Een metalen watertoren met 10.000 liter tank is gebouwd, aangesloten en opgeleverd.
VTC in het nieuws

Impact

 • Het project biedt al vier jaar werkgelegenheid aan een veertigtal lokale werkers.
 • ZNBC heeft het project twee keer als nieuwsonderwerp uitgezonden op de nationale televisie.
 • Het GKVTC heeft één maal als artikel in de Sunday Times of Zambia gestaan en twee maal in de Zambia Daily Mail.
 • Het curriculum voor de organic farming cursus is door GCMF ontwikkeld in samenwerking met TEVETA en door TEVETA als nationale standaard geadopteerd.
 • Het project is door de jaren heen bezocht door onder andere de Minister van Landbouw, het parlementslid van Mpongwe district, de burgemeester van Mpongwe, de landbouw coördinator van Mpongwe district, de district commissaris, de gemeente secretaris en meerdere chiefs.
 • Het omringende land is door de gemeente gekaveld met een high-cost residential and commercial bestemming.
 • De tekeningen voor de bouwvergunning van het GKVTC worden door de Provincial Planning Office in Ndola als nieuwe standaard gepresenteerd tijdens bijvoorbeeld workshops.
 • Het GKVTC voetbalteam werd kampioen van Mpongwe in 2014 en in 2015.
 • Het GKVTC voetbalteam heeft één maal als artikel in de Sunday Times of Zambia gestaan.
 • 17 van de door GCMF opgeleide timmermannen en metselaars hebben met succes een TEVETA trade level three examen afgelegd en zijn nu in het bezit van een officieel certificaat.

Klik op onderstaande afbeelding om beelden van het VTC te zien, opgenomen als nieuwsitem van de Zambiaanse ZNBC.

Evaluatie en toekomst

De doelstelling van 2015, het afmaken van fase 1, is gehaald. Op wat vertraging na ten opzichte van de bouwplanning heeft het project dit jaar geen problemen gekend.

Vier klaslokalen, een praktijk lokaal, twee internaat gebouwen, een bibliotheek, een computerlab, twee administratieve gebouwen, een lerarenwoning en een op de watertoren en septic tank aangesloten sanitair gebouw met acht toiletten en zes douches zijn opgeleverd. Voldoende faciliteiten dus om te beginnen met het geven van cursussen aan de jeugd in Mpongwe.

2016 zal in het teken staan van het opzetten van drie cursussen (timmeren, metselen en tuinieren) en de continuering van de cursus organische landbouw.

Tijdens de eerste intake van de drie nieuwe cursussen is het doel om 20 studenten per cursus te rekruteren waarvan de helft in het internaat kan. Ook OVC drop-outs kunnen een nieuwe kans krijgen, ditmaal om in eerste instantie een TEVETA trade level three certificaat te halen.

Afhankelijk van de financiën zal de komende jaren geleidelijk verder gebouwd worden aan fase twee. Eerst zal de prioriteit qua bouwwerkzaamheden echter liggen bij het elektrificeren van fase één.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie