Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

George Korsten Vocational Training College

VTC header

Vanwege gebrek aan kansen voor de jeugd en tekort aan geschoolde vakmensen in het Mpongwe district, begon GKMT eind 2011 haar nochtans grootste en meest uitdagende project: Het George Korsten Vocational Training College (GKVTC).

VTC detail

Het GKVTC is de eerste middelbare vakschool in het Mpongwe district.

Visie

Een toekomst waarin het Mpongwe district zelf voorziet in beroepsonderwijs en niet langer afhankelijk is van geschoolde werkkrachten van buiten het district.

Missie

De kinderen van Mpongwe een toekomst geven door de bouw van de eerste middelbare vakschool in het district die tijdens de bouw gebruik maakt van lokale materialen en werkkrachten en wanneer afgerond geheel zelfvoorzienend is.

Maatschappelijke waarde

VTC detail

In de afgelopen jaren is een toenemend aantal jongeren vertrokken uit het Mpongwe district op zoek naar voortgezet onderwijs. Anderen die achter zijn gebleven, hebben vaak de mogelijkheden en de financiën niet om een beroepsopleiding buiten het district te volgen en blijven werkloos thuis.

Het opzetten van de GKVTC is volgens het district Comité in Mpongwe, het uitvoerend comité van GCMF in Mpongwe en de stichting GKMT in Nederland een oplossing om deze belangrijke groep jongeren toekomstperspectief te bieden en mede ook om het district verder te helpen ontwikkelen. Door deze jongeren te ondersteunen kan de stichting een bijdrage leveren aan het vormen van een middenklasse. Een VTC in Mpongwe betekent het ontwikkelen en behoud van kennis en een verdere ontwikkeling van de regio.

GKMT is in december 2011 gestart met de bouw van een duurzame, flexibel indeelbare en uitbreidbare school voor beroepsonderwijs met geaccrediteerde opleidingen. Een innovatief project waarbij het ontwerp en de onderwijsvisie een belangrijke rol spelen.

De school is ontworpen volgens de principes van Open Source House (www.os-house.org) en MAXergy van Hogeschool Zuyd. Dit betekent dat het ontwerp ingebed is in de lokale cultuur en economie en het een bijdrage levert aan de werkgelegenheid en aan de kennisontwikkeling in het district. Volgens deze principes is in Zambia nog niet eerder gebouwd.

Het ontwerp maakt maximaal gebruik van de locatie en het klimaat en is zeer flexibel en demontabel. De school wordt gebouwd met zoveel mogelijk 0-materialen, 0-instalaties, 0- energie en 0-water. Hiermee wordt bedoeld dat geen extra of in ieder geval zo min mogelijk extra materialen, installaties, energie en water in het gebouw gestoken wordt.

Materialen die voor de bouw gebruikt worden zijn lokaal beschikbaar en aan het eind van de levensfase van de gebouwen weer teruggegroeid in de natuur. De waterbehoefte voor keuken, toilet, wassen, de groentetuin en de landbouw wordt zoveel mogelijk gehaald uit opgevangen regenwater en wordt tevens gedeeltelijk hergebruikt.

De gebouwen zijn in traditionele ronde vorm gelegen, waardoor in het midden een open gebied ontstaat. In dit gebied worden gewassen en bomen geplant. Het ontwerp heeft hierdoor een intieme uitstraling.

Uit een analyse naar de cultuur in Zambia is gebleken dat het koken en het bijeenkomen van mensen centraal staat in het dagelijkse leven. Binnen de cirkel zijn daarom de gebouwen gelegen met gezamenlijke functies die ook tevens ontmoetingsplekken zijn. Dit zijn het auditorium, de keuken, het restaurant en de werkplaats Make Something out of Nothing.

Afval is een groot probleem in Zambia. In de bovengenoemde werkplaats wordt het afval hergebruikt op een creatieve wijze en de producten tentoongesteld en verkocht in de expositieruimte.

Het project voldoet aan alle TEVETA eisen en de minimum building environment standards in Zambia.

Het Ministerie van Onderwijs wordt nauw betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van het onderwijs. Het leren vindt vooral plaats vanuit de principes van action learning, waarbij de praktijk uitgangspunt is voor het leren van de student en de student hierop in de theorie reflecteert. Naast gekwalificeerde vaardigheidsdocenten spelen leermeesters uit lokale bedrijfjes een rol in het vaardigheidsonderwijs. Deze begeleiden de jongeren in het productieproces . Elke cursus wordt gekoppeld aan een bedrijfsunit, al dan niet uit het lokale bedrijfsleven. De bedrijfsunits dienen als praktijk leerplaats en genereert inkomen voor de school .

Het concept van duurzaam bouwen wordt gekoppeld aan de theorielessen en practica van de leerlingen. Studenten krijgen op deze manier inzicht in een duurzame manier van bouwen en kunnen deze kennis overbrengen op de volgende generaties. Hiermee wordt de kenniseconomie gestimuleerd en wordt de school bovendien iets van hen zelf, iets waar ze trots op kunnen zijn.

VTC results

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie