Stichting '"Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" (GKMT)zoekt voor haar partnerorganisatie in Mpongwe/Zambia 1 of 2 ervaren en betrokken personen (liefst een koppel) in de functie van Projectleider Bouw (A) en vertegenwoordiger van het bestuur (B). Gepensioneerden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

For English: see below.

De taken

 • Het (bege)leiden van de laatste fase van de bouw van de school voor Landbouw en Techniek: Het George Korsten Vocational Training College (GKVTC)(A).
 • Het superviseren van de projecten van Give the Children of Mpongwe a Future (GCMF ter plaatse (Guesthouse, Internetcafé met Service centrum en het weeskinderenproject OVC(B).
 • Het secretarieel ondersteunen van het bestuur in Zambia bij het uitvoeren van haar werkzaamheden (B)
 • Het vertegenwoordigen van het bestuur uit Nederland in het bestuur van GCMF (B)

Uw profiel

 • U hebt kennis en ervaring van bouwmanagement en / of financieel management en projectmanagement op minimaal HBO-niveau.
 • U bent in staat tot goede samenwerking met de leden van het bestuur in Nederland, het lokale GCMF-bestuur, de lokale overheid en stakeholders in Mpongwe.
 • U bent in staat tot goede samenwerking met de directeur van de school voor Landbouw en Techniek.
 • U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken in het Engels en het Nederlands.
 • U bent betrokken, ondernemend, praktisch, probleemoplossend, creatief en flexibel.
 • U bent minimaal 1 jaar beschikbaar. Beschikbaarheid voor langere tijd verdient de voorkeur.

Wij bieden

 • Een boeiende vrijwilligersplek in een uitdagende omgeving in Zambia.
 • Een afwisselende werkplek en de kans op het verbreden van uw kennis en netwerk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.
 • Persoonlijke begeleiding in Zambia en vanuit Nederland.
 • Vergoeding op het niveau van een passend lokaal salaris en vrije accommodatie.

Start

Start 1 april 2018 (of zoveel eerder als mogelijk).

Bent u geïnteresseerd in deze functies, reageert u dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 februari 2018 via e-mail: [email protected].

De sollicitatiegesprekken vinden plaats eind februari/begin maart 2018.

Voor meer informatie over de stichting kunt u onze website bezoeken: www.mpongwe.nl of bellen met mevr. T. Korsten-Korenromp 0031658952705 of dhr. Th. Goossens 0031638419186.

Vacature in PDF formaat.


Foundation “Give the Children of Mpongwe a Future“ (GCMF) in Mpongwe/Zambia is looking for experienced and involved candidates (preferable a couple) for (A) management of the construction of a vocational training college and (B) representation of the board of Dutch partner organization “Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst” (GKMT). Retired people are explicitly invited to apply.

Location: Mpongwe/Zambia

Your responsibilities will be:

 • The supervision of the final phase of a vocational training college for agriculture and engineering: the “George Korsten Vocational Training College” (GKVTC)(A);
 • The supervision of the projects and programs of GCMF (a guest house, internet café and OVC-program);
 • Support of the board in Mpongwe;
 • Representing the board of the Dutch partner organization GKMT (B).

Your profile

 • Knowledgeable and experienced in construction management and/or financial management and project management on a professional level;
 • Capable of good cooperation with the board in the Netherlands, the board in Zambia, the local stake holders and government in Mpongwe;
 • Capable of good cooperation with the director of the vocational training college for agriculture and engineering;
 • Able to communicate in speech and writing in English and preferably Dutch;
 • You are involved, a self-starter, practical, problem-solving, creative and flexible to live in
 • challenging environment;
 • Available for a minimum of 1 year. Longer availability is preferred.

We offer

 • An interesting volunteer position in a challenging setting in Zambia;
 • A diverse work place with a chance to broaden your knowledge and network in the area of development cooperation, poverty reduction and sustainable development;
 • Personal guidance in Zambia and from the Netherlands;
 • A compensation applicable to local standards and free accommodation.

Start

You would start April 1st, 2018 (or sooner if possible).

Are you interested in this position? Please react as soon as possible, and at the latest at the 20 th of February 2018 by sending a motivation letter and CV to e-mail: [email protected].

The interviews will take place at the end of February and the beginning of March 2018.

For more information about the foundation, please visit our website: www.mpongwe.nl or call Mrs. T. Korsten-Korenromp on 0031658952705 or Mr. Th. Goossens on 0031638419186.

Vacancy in PDF format.