Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Strategie en Planning

Samenwerking in Mpongwe

Het beleid van de stichting is erop gericht om een structurele bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en het creëren van ontwikkelingskansen voor kwetsbare groeperingen in het Mpongwe district . Dit betreft vooral weeskinderen, jongeren en vrouwen.

Met het creëren van ontwikkelingskansen wil de stichting aansluiten bij de adviezen van het WWR rapport. Dit beleid maakt ze concreet door het financieren van onderwijskosten voor de kinderen gedurende hun schoolloopbaan en het ondersteunen van inkomsten generende projecten voor kwetsbare groeperingen. Voorbeelden zijn het guesthouse en internetcafé, de IBALA opleidingen, de kippenboerderij, verschillende gemeenschapsgroepen zoals de YIP , de Mukuyou Women Orphan Support Group, Nchembwe Tweskeko Women Group en Tubombeshe van Ibenga Area Gender Association.

Comité in Mpongwe

De stichting heeft in Mpongwe een uitvoerend comité dat de werkzaamheden ten behoeve van de projecten uitvoert. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de sectoren: Gezondheidszorg, Onderwijs, Landbouw, het District Development Co-ordinating Committee, District Aids Task Force, de Mpongwe Baptist Association, het lokale bedrijfsleven en de Chieftainess.

Zonder uitvoerend comité ter plaatse zou het niet mogelijk zijn om vraaggericht te werken en duurzame ontwikkelingen op gang te brengen. Het comité ter plaatste heeft een belangrijke rol in het creëren van een draagvlak voor duurzame ontwikkeling, armoede bestrijding en het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en vrouwen. Alle comitéleden zijn Zambiaanse vrijwilligers en ontvangen enkel een vergoeding wanneer zij meer dan drie uur onderweg zijn voor het bezoeken en monitoren van de projecten.

Het DDCC

Het comité werkt nauw samen met het DDCC in Mpongwe om de doelstellingen van de stichting in lijn te houden met de doelstellingen van het DDCC. Alle aanvragen worden door het comité getoetst aan de eigen doelstellingen en de probleemgebieden die genoemd worden in het District Development Plan. Het comité volgt daarbij de projectencyclus, zoals beschreven in hoofdstuk negen. Het uitvoerende comité rapporteert driemaandelijks aan het DDCC over de projecten.

Samenwerking in de provincie

VTC detail

De gesprekken met de Council, de Ministeries, TEVETA, Mpongwe Business Association, verschillende bedrijven en technische scholen in de provincie over de onderwijskundige en organisatorische opzet van de GKVTC in het Mpongwe District zijn in 2015 gecontinueerd. Ten behoeve van het GKVTC is nu een groot netwerk opgebouwd.

Voor het George Korsten Vocational Training College (GKVTC) is er een strategisch plan opgesteld. Download het GKVTC Strategisch Plan hier.

Samenwerking in Nederland

Wilde Ganzen

Net als in voorgaande jaren kon de stichting ook dit jaar weer rekenen op de financiële steun van Wilde Ganzen. Vanaf 2016 werkt Wilde Ganzen met een aanvulling op de eigen fondsen voor een specifiek project met 50%.

Cordaid

Ook Cordaid heeft ons in 2015 ondersteund met onze landbouwopleidingen door middel van een aanvulling op eigen fondsen met 50%. 2015 is jammer genoeg het laatste jaar dat Cordaid projecten in Zambia ondersteunt.

Hogescholen in Nederland

Studenten

De stichting maakt het mogelijk dat studenten van verschillende faculteiten van hogescholen kunnen participeren in onderzoeksprojecten rond het thema creëren van ontwikkelingskansen, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

Het uitgangspunt is vraaggericht werken in een trans disciplinaire setting in een andere cultuur. Door in te gaan op maatschappelijk relevante vragen uit het Mpongwe district en deze vragen te vertalen naar projecten en onderzoeksvragen, zullen niet alleen studenten belangrijke competenties kunnen verwerven, maar kunnen ze ook een bijdrage leveren aan het creëren van ontwikkelingskansen, duurzame ontwikkeling en het verminderen van armoede in het Mpongwe district. Het onderzoeksproject Waste Management en het Cashew project zijn daarvan voorbeelden.

HAS Hogeschool

In 2015 hebben Bregt Stevens en Daan Zuidervaart van de HAS hogeschool vijf maanden onderzoek gedaan naar waste management als inkomsten genererende optie voor het GKVTC. Ook ontvingen we Terry Emonds en Siebe van de Crommert die hielpen met het opzetten van de kippenboerderij van IBALA.

Hogeschool Rotterdam

Van februari tot juli heeft Tom de Vries van Hogeschool Rotterdam zijn afstudeerproject uitgevoerd bij GCMF met als onderwerp: ‘From donorship to Ownership’, Bachelor thesis about improving financial control and accountability at the NGO GKMT/GCMF. Hij heeft tevens samen met de nieuwe accountant in Mpongwe het nieuwe boekhoudprogramma Sage Pastel ingevoerd.

Hogeschool Zuyd

In augustus is Anne Frencken van de faculteit Gezondheid en Zorg van Zuyd Hogeschool gestart met haar stage in het Mpongwe Mission Hospital en bij het Mpongwe District Health Management Team. Zij heeft meegewerkt aan een langlopend onderzoek naar ondervoeding bij kinderen onder de 5 jaar. In november zijn Liselot Hollander en Robin van Hilst van de Hogere Hotel School van Zuyd begonnen aan hun stage op het guesthouse. Sanne de Leeuw van Communicatie en Oriëntaalse talen startte in diezelfde periode met haar onderzoek naar de impact van GCMF op Community Development in het Mpongwe district.

Vrienden van Mpongwe

Zowel in Nederland als in België is een groep vrienden actief betrokken bij het werk van de stichting in Mpongwe. Zij verrichten werkzaamheden in het kader van draagvlakversterking en fondsenwerving en voeren bouwwerkzaamheden uit voor specifieke onderdelen van het GKVTC.

Reserves en investeringsbeleid

GKMT gebruikt geen donaties voor financiële speculaties, noch in de valutamarkten, noch in andere beleggingen. Alle reserves staan op de bankrekening.

Vrijwilligers

Er is momenteel één vrijwilliger werkzaam in Zambia. Bram Sol werkt sinds april 2013 voor GCMF. Hij heeft Bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gestudeerd. Hij heeft verschillende ontwikkelingsprojecten uitgevoerd; onder andere in Honduras en Chili. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en het begeleiden van de bouw van het GKVTC, maakt de werktekeningen, planningen en begrotingen en is verantwoordelijk voor de kadastrale procedures, bouwaanvraag, personeelszaken, etc.

Vrijwilligers in Nederland en België

Logistiek

Bij de uitvoering van de activiteiten van het bestuur en de projectactiviteiten is de inzet van vrijwilligers in Nederland onontbeerlijk. De groep Stasegem België heeft actief aan draagvlakversterking en fondsenwerving gedaan. Met hun acties hebben zij maar liefst 17.000 euro opgehaald. Eind december 2014 hebben de twee voormalige vrijwilligers Tine Buysens en Thijs Naërt samen met aan aantal leden van Stasegem België GCMF bezocht en allerlei noodzakelijke klussen uitgevoerd. De groep Vrienden van Mpongwe heeft de organisatie en verspreiding van de nieuwsbrief op zich genomen. Het webbeheer en de inrichting van de website is in handen van Patrick Hanckmann. Graag willen wij hier alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Heel veel dank.

Uitzenden vrijwilligers naar Mpongwe

Er komen regelmatig aanvragen binnen bij de stichting met de vraag om als vrijwilliger enkele maanden te werken in het Mpongwe district. De inzet van vrijwilligers moet een duidelijke meerwaarde hebben voor de stichting in Mpongwe voor haar partners in het district.

Logistiek

Met de komst van het guesthouse en Internetcafé en de aanschaf van een auto, truck en motor zijn een aantal logistieke problemen zoals communicatie, huisvesting en transport opgelost.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie