Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Risicomanagement

Detail

Financiële risico’s

Financiële risico’s worden zoveel mogelijk beperkt door het beleid van de stichting dat een project pas gestart wordt als er voldoende middelen zijn. De bedragen worden vervolgens in fasen per project naar de stichting in Mpongwe overgemaakt.

Voor het GKVTC waren dit jaar voldoende middelen aanwezig om de eerste fase van de bouw af te sluiten. Om te voorkomen dat er tussen de projecten met gelden wordt geschoven heeft midden 2015 elk project een aparte rekening bij de Natsave bank in Mpongwe gekregen.

Voorts is de voorzitter regelmatig ter plaatse om de voortgang te controleren. Jaarlijks vindt er controle van de jaarrekening door de accountant in Nederland plaats.

Veiligheid

Om de risico’s op het gebied van veiligheid van gasten en personeel van het guesthouse te beperken zijn maatregelen genomen op het gebied van brandveiligheid. Zo is er een protocol met betrekking tot brandpreventie, zijn er in het guesthouse en Internetcafé goedgekeurde brandblussers en is er training gegeven aan de staf hoe te handelen bij brand. Maandelijks vindt er een herhalingsoefening plaats.

Het guesthouse en de GKVTC zijn beide tegen brand verzekerd en in het bezit een actueel brandveiligheidcertificaat. Ook hebben beide projecten een voltijd dag en nachtwachter.

Projecten

Projectencyclus

De haalbaarheid van projecten wordt gegarandeerd door een projectencyclus in Mpongwe en Nederland alvorens er tot goedkeuring of afwijzing overgegaan wordt.

SWOT analyse

Sterktes:

 • Een enthousiast en betrokken bestuur in Nederland en Mpongwe.
 • Een klankbordgroep/adviesgroep die meedenkt over de te nemen stappen In Zambia en Nederland.
 • Goed contact met het District Development Coordinating Committee.
 • Waardering van de Council als nummer 1 NGO in het district.
 • Veel belangstelling en waardering voor de bouw en opzet van de George Korsten Vocational Training College in Zambia.
 • Een zeer succesvolle opleiding in organische landbouw.
 • Goede relaties opgebouwd met subsidiegevers en een aantal vaste donoren.
 • Het winnen van de Pan African Award voor Zambia op het gebied van ondernemerschap en innovatie in onderwijs.
 • GKMT is ANBI erkend.

Zwaktes:

 • Tijdsgebrek van het bestuur om beleid te ontwikkelen over de beroepsopleidingen.
 • Te weinig vrijwilligers die het bestuur in fondsenwerving ondersteunen.
 • Een bestuur dat tevens directietaken uitvoert.
 • Een bestuur waarbij noodgedwongen te veel taken bij 1 persoon terecht komen.

Mogelijkheden:

 • Door goede contacten met de diverse stakeholders in Mpongwe is de stichting in staat vraaggericht te werken en een bijdrage te leveren aan het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen, jongeren en vrouwen.
 • We hopen de parochies en MOV groepen in Salland te stimuleren om opnieuw de Vastenactie opbrengst te besteden aan Mpongwe.
 • Fondsenwerving buiten Nederland en in Zambia
 • In 2015 zijn verkennende gesprekken gestart voor samenwerking met een andere NGO.

Bedreigingen:

 • Cordaid heeft in de afgelopen jaren projecten van de stichting kunnen ondersteunen met fondsen die zij van de Nederlandse overheid ontvangen in het kader van het medefinancieringsprogramma. Dit programma is gestopt op 31 december 2015. Dit geldt ook voor samenwerkingspartners zoals Oxfam/Novib, Hivos, Impulsis, Icco.
 • Lange termijn financiering van het George Korsten Vocational Training College.
 • De kredietcrisis bemoeilijkt het verkrijgen van nieuwe fondsen voor projecten via of met bedrijven.
 • Stroomuitval gedurende vaak meer dan acht uur per dag in Zambia.
 • Valutakoers en inflatierisico.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie