Lees over onze visie, projecten, resultaten en impact.

Het jaarverslag is hier te downloaden.

Vele verslagen, jaarrapportages, verantwoordingsdocumenten enz. over 2020 zullen starten met de zin, ‘het was een bewogen jaar’. Zo ook dit jaarverslag. Covid-19 heeft alles en iedereen in meer of mindere mate in zijn greep gehad. Voor onze Stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ natuurlijk ook, met dien verstande dat de echte impact vooral gevoeld is in Mpongwe. Maar dat het een zeer bewogen jaar was, komt ook door de noodzakelijke transities voor de school (GKVTC) en het Guesthouse die zijn gerealiseerd in Mpongwe tijdens deze pandemie.

Er is door GKMT fors ingegrepen in de wijze waarop de toekomst van de school en het guesthouse geborgd kunnen worden. Dit heeft alles te maken met de conclusie dat het brede management, uitgevoerd door de board van GCMF, niet tot de gewenste resultaten zouden leiden. Onze verantwoordelijkheid als bestuur van GKMT richting alle stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Mpongwe, hebben we genomen door te kiezen voor een intensieve samenwerking met het Ministerie van Landbouw in Zambia. Hoe dit is uitgevoerd en welke consequenties deze keuze heeft gehad leest U in dit verslag over het jaar 2020.

Rest ons iedereen te bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan onze Stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’.

Het bestuur wenst u veel leesplezier.

Het GKMT-bestuur

PS. De jaarverslagen zijn hier te vinden.